26850755phone

Flotte kommune- og postnummerkort afslører interessante sammenhænge

KORTVISUALISERING.DK laver flotte kort over kommuner og postnumre. Ofte har de interaktive kort til medier fået meget stor opmærksomhed og har biddraget til, at en historie er blevet bredt citeret. Klik på en enkelt kommune på kortet og få et væld af oplysninger. Det interaktive kommune-kort kan blandt andet vise grafer, søjler eller en automatisk tekst for hver kommune eller postnumre. Det er datakort, som bygger på tal eller statistik. Vi designer kommune-kort lige, som I ønsker det. Selvfølgeligt kan et kort indlægges på jeres hjemmeside. KORTVISUALISERING.DK hoster også gratis kommune-kort på vores site, så kan I linke til det, hvis jeres hjemmeside ikke kan embedde kort.
Mail info@kortvisualisering.dk eller ring 2685 0755 og få et godt tilbud på interaktive kort.

Eksempel: Postnummer-kort viser, hvem der bor i dit postnummer

Ugebrevet A4 ville gerne sætte fokus på, hvem der bor i hvert postnummer. KORTVISUALISERING.DK  lavede en analyse af tal fra Danmarks Statistik og dette interaktive kort. Klik på kortet se, hvem der bor i de enkelte postnumre: Er der mange tyrkere, polakkere, tyskere eller hvad er den største minioritetsgruppe. Det interaktive kort fik meget opmærksomhed og blev citeret af en række medierne.

Eksempel: Kommune-kort viser, at indvandrere stopper affolkningen på landet

Ugebrevet A4 ville gerne belysehvad invandringen bestyder for forskellige egne af Danmark. KORTVISUALISERING.DK  lavede en analyse af tal fra Danmarks Statistik og dette interaktive kort. Her kan man se, hvor indvandringen stopper affolkningen henne. Klik på kortet, og se om din kommune ville have haft faldende befolkningstal, hvis ikke der var kommet udlændinge siden 2008. Det interaktive kort fik meget stor opmærksomhed og konklusionerne blev gengivet af Radio-avisen, de verse online medier og sågar en russisk tv-station.

Farve og style kan ændres på de interaktive kommunekort.

Her er et andet eksempel på, hvordan det interaktive kort også kan styles, hvis man ønsker mere gennemsigtige lag.

Eksempel: Kommune-kort til Ugebrevet A4 viser, hvor faggrupperne bor

Se hvem der bor i din kommuen