26850755phone

test a4 ældrekortÆndringer i de kommunale udgifter til ældreområdet per pensionist fra 2007 til 2013

10-0%
0-minus 10%
Minus 10- minus 20%
Over minus 20%

Tryk på kortet og se tal for din kommune. Zoom i kortet ved at klikke med musen og træk i kortet, hvis du vil undersøge andre kommuner. Tallene er bruttodriftsudgifter for 65+ årige fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er renset for inflation.