Så stor del af alt undervisning foregår af lærere
med linjefag eller tilsvarende kompetencer

Under 60%
60-80%
Over 80%